GENEL BİLGİLER

 

ALGOLOJİ KURSU DİLİ

Toplantımızın resmi dili Türkçe'dir.

KURS KATILIM BELGESİ

Kurs katılım belgesini 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren kayıt deskinden alabilirsiniz.

İZİN BELGELERİ

Kurs katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları, Algoloji Çalışma Grubu ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

STANT ALANI

Kurs süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu online sergi alanı 14 Ekim 2023 tarihi itibarı ile ilk kahve molası ile açık olacaktır.

BİLDİRİLER

Bildiri Son gönderim tarihi 10 Eylül 2023’tür.
Yalnızca araştırma formatında olan bildiriler sözel bildiri olarak değerlendirmeye alınabilecektir. Olgu sunumları poster olarak değerlendirmeye alınacaktır.