BİLİMSEL PROGRAM

 

  • 14 Ekim

    Cumartesi

  • 15 Ekim

    Pazar

TEMA: ALGOLOJİK GİRİŞİMLER NE ZAMAN ve NASIL YAPILMALI?
Olgu Temelli Video Gösterimli Sunumlar
Başkan: Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK
Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK, Prof. Dr. Hadiye ŞİRİN ve Prof. Dr. Levent E. İNAN
13.55-14.00 AÇILIŞ
  1. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Levent E. İnan, Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı
14.00-14.20 Migrende CGRP-Hedefli Tedaviler: CGRP-İlişkili Monoklonal Antikor Uygulaması: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı
14.20-14.40 Migren Tedavisinde Onabotulinium Toksin-A Uygulaması- PREEMPT Protokolü: Ne Zaman ve Nasıl yapıyorum?
Prof. Dr. Serap Üçler
14.40-15.00 Trigeminal Nevraljide Onabotulinium Toksin-A Uygulaması: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Feray Savrun
15.00-15.20 Trigeminal Nevraljide Gasser Ganglion Radyofrekans Uygulaması: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Uz. Dr. Mustafa Karaoğlan
15.20-15.40 Başağrılarında GON, LON Uygulamaları: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Nurten İnan
15.40-16.00 Tartışma
16.00-16.30 Kahve Molası
  2. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kenan Akgün, Prof. Dr. Hakan Gündüz
16.30-16.50 Boyun Ağrılarında Servikal Faset Blok Uygulamaları: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
16.50- 17.10 Karpal Tünel Sendromuna  Bağlı Nöropatik Ağrıda USG Rehberliğinde Girişimsel Uygulamaları Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Elif Akalın
17.10-17.30 Omuz Ağrılarında Algolojik Girişimleri Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Kenan Akgün
17.30-17.50 Bel Ağrılı Hastada Muayeneyi Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
17.50-18.10 Sakroiliak Eklem Hastalıklarında Algolojik Girişimleri Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Hakan Gündüz
18.10-18.30 Tartışma
  3. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hayri Özbek, Prof. Dr. Sacit Güleç
09.00-09.20 Torakal Postherpetik Nevraljide Algolojik Girişimler: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Dr. Öğr. Üyesi Halil Çetingök
09.20-09.40 Lumbar Radiküler Ağrıda Temel Girişimsel Yaklaşımlar: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Sacit Güleç
09.40-10.00 Lumbar Sempatik Bloklar: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Nalan Çelebi
10.00-10.20 Pelvik Ağrılarda Algolojik Girişimleri Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Gül Köknel Talu
10.20-10.40 Spinal Kord Stimülasyonu: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Süleyman Özyalçın
10.40-10.50 Tartışma
10.50-11.30 Uydu Sempozyumu - NEUROBIO
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Özyalçın
10.50-11.10 Cosman G4 Radyofrekans Çözümleri
Prof. Dr. Süleyman Özyalçın
11.10-11.30 Spinal Kord Stimülasyonu FAST Algoritma ve Çıktıları
Doç. Dr. Ender Sir
  4. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hadiye Şirin, Prof. Dr. Necdet Karlı
11.30-11.50 Küme-tipi Başağrısı ve Transnazal Sfenopalatin Ganglion Blokajı: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Vesile Öztürk
11.50- 12.10 Sfenopalatin Ganglion Radyofrekans Uygulamaları: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Meltem Uyar
12.10-12.30 Vestibüler Migrende Tanısal Yaklaşım: Nasıl Muayene Yapıyorum?
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
12.30-12.50 İdyopatik Intrakraniyel Hipertansiyonda Neler Yapıyorum?
Prof. Dr. Figen Gökçay
12.50-13.10 Tartışma
13.10-14.00 Öğle Yemeği
  5. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işın Ünal Çevik, Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
14.00-14.20 Nöropatik Ağrıda İntravenöz Uygulanan Tedaviler: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Necdet Karlı
14.20-14.40 USG Rehberliğinde Stellat Ganglion Blokajını Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Uz. Dr. Ayşegül Akyüz Yıldırım
14.40-15.00 Servikal Adhezyolizis: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
15.00-15.20 Lumbar Faset Girişimleri: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Uz. Dr. Zeynep Tuncer
15.20-15.40 Ağrı hastasında Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?
Prof. Dr. Levent E. İnan
15.40-16.00 Tartışma
16.00-16.30 Kahve Molası
  6. OTURUM
16.30-18.00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işın Ünal Çevik, Prof. Dr. Levent E. İnan, Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
  KAPANIŞ