BİLİMSEL PROGRAM

 

TEMA: Ağrı Hastalarında Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
08:55-09:00 AÇILIŞ
Prof. Dr. Işın Ünal Çevik
09:00-10:10 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işın Ünal Çevik & Prof. Dr. Özden Şener
09:00-09:20 Elektrofizyolojinin Ağrı Hastalarında Kullanım Alanları: Pratik Bilgiler
Prof. Dr. Özden Şener
09:20-09:40 Nöropatik Ağrıda Medikal Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
09:40-10:00 Fibromyalji Hastalarında Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Ayşen Akıncı
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Levent E. İnan & Prof. Dr. Özlem Coşkun
10:30-10:50 Migrende Triptan Kullanım İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Özlem Coşkun
10:50-11:10 Migrende CGRP-Hedefli Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Ömer Karadaş
11:10-11:30 Başağrısı Hastalarında Girişimsel Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Nurten İnan
11:30-11:50 Trigeminal Nevraljide Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:40 UYDU SEMPOZYUMU: BOSTON SCIENTIFIC
12:00-12:15 Zorlu Vakalarda SCS Tedavisi ve Gelecekteki Endikasyonlar
Doç. Dr. Ender Sir
12:15-12:30 SCS Hastalarında Komplikasyon ve Yönetimi
Doç. Dr. Alperen Çelenlioğlu
12:30-12:40 Tartışma ve Sorular 
12:40-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:10 III. OTURUM
Prof. Dr. Nalan Çelebi & Prof. Dr. Güngör Enver Özgencil
14:00-14:20 Boyun Ağrılarında Girişimsel Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Doç. Dr. Ender Sir
14:20-14:40 Bel Ağrılarında Girişimsel Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Prof. Dr. Güngör Enver Özgencil
14:40-15:00 Kanser Ağrılarında Girişimsel Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar 
Prof. Dr. Nalan Çelebi
15:00-15:10 Tartışma
15:10-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 IV. OTURUM
Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu & Doç. Dr. Ender Sir
15:30-15:50 Diz Eklem Ağrılarında Girişimsel Tedavi İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Doç. Dr. Alp Alptekin
15:50-16:10 Opioiderjik İlaçların Kullanım İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Doç. Dr. Damla Yürük
16:10-16:30 Anti-inflamatuar İlaçların Kullanım İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Uz. Dr. Gevher Rabia Genç Perdecioğlu
16:30-16:50 Kas Gevşetici İlaçların Kullanım İlkeleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Uz. Dr. Ezgi Can
16:50-17:00 Tartışma
17:00-17:15 Kahve Arası
17:15-18:05 V. OTURUM
Prof. Dr. Işın Ünal Çevik  & Prof. Dr. Levent E. İnan
17:15-17:35 Akılcı İlaç Kullanımı
Uz. Dr. Ezgi Can
17:35-18:05 Sözel Bildiriler
18:05-18:15 Kapanış
Prof. Dr. Işın Ünal Çevik
  3. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hayri Özbek, Prof. Dr. Sacit Güleç
09.00-09.20 Torakal Postherpetik Nevraljide Algolojik Girişimler: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Dr. Öğr. Üyesi Halil Çetingök
09.20-09.40 Lumbar Radiküler Ağrıda Temel Girişimsel Yaklaşımlar: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Sacit Güleç
09.40-10.00 Lumbar Sempatik Bloklar: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Nalan Çelebi
10.00-10.20 Pelvik Ağrılarda Algolojik Girişimleri Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Gül Köknel Talu
10.20-10.40 Spinal Kord Stimülasyonu: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Süleyman Özyalçın
10.40-10.50 Tartışma
10.50-11.30 Uydu Sempozyumu - NEUROBIO
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Özyalçın
10.50-11.10 Cosman G4 Radyofrekans Çözümleri
Prof. Dr. Süleyman Özyalçın
11.10-11.30 Spinal Kord Stimülasyonu FAST Algoritma ve Çıktıları
Doç. Dr. Ender Sir
  4. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hadiye Şirin, Prof. Dr. Necdet Karlı
11.30-11.50 Küme-tipi Başağrısı ve Transnazal Sfenopalatin Ganglion Blokajı: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Vesile Öztürk
11.50- 12.10 Sfenopalatin Ganglion Radyofrekans Uygulamaları: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Meltem Uyar
12.10-12.30 Vestibüler Migrende Tanısal Yaklaşım: Nasıl Muayene Yapıyorum?
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
12.30-12.50 İdyopatik Intrakraniyel Hipertansiyonda Neler Yapıyorum?
Prof. Dr. Figen Gökçay
12.50-13.10 Tartışma
13.10-14.00 Öğle Yemeği
  5. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işın Ünal Çevik, Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
14.00-14.20 Nöropatik Ağrıda İntravenöz Uygulanan Tedaviler: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Necdet Karlı
14.20-14.40 USG Rehberliğinde Stellat Ganglion Blokajını Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Uz. Dr. Ayşegül Akyüz Yıldırım
14.40-15.00 Servikal Adhezyolizis: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
15.00-15.20 Lumbar Faset Girişimleri: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum?
Uz. Dr. Zeynep Tuncer
15.20-15.40 Ağrı hastasında Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?
Prof. Dr. Levent E. İnan
15.40-16.00 Tartışma
16.00-16.30 Kahve Molası
  6. OTURUM
16.30-18.00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işın Ünal Çevik, Prof. Dr. Levent E. İnan, Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
  KAPANIŞ